SLOVENSKO ENGLISH
Akademski slikar Franc Vozelj

Franc Vozelj - Akademski slikar

Akademski slikar Franc Vozelj se je uveljavil kot eden najbolj zanimivih predstavnikov domačega figuralnega slikarstva. Obsežen slikarski opus, ki se v strnjenem nizu poraja tri desetletja, kaže zaupanje v izpovedno moč klasičnih likovnih tém, kakršni sta človeška figura in tihožitje.

Zaradi izčiščenosti ustvarjalnih izhodišč in osredotočenosti na človeško figuro kot nosilko umetniškega sporočila so bodočo premočrtno likovno pot napovedovali recenzenti prvih Vozljevih javnih predstavitev. Dr. Cene Avguštin je ob slikarjevi prvi samostojni razstavi v Kranju leta 1981 poudaril: »Razvoj slikarstva Franca Vozlja je logičen, dosleden in zraven dinamičen in poteka v neprestanem boju med plastično in slikovito likovno izraznostjo, med konstruktivno in zopet dekonstruktivno usmerjenimi oblikovalnimi tokovi, med čisto likovnostjo in vsebinsko poglobljenostjo. V tem dinamičnem spletu likovnega ustvarjanja ostaja umetnik do kraja odprt sočloveku, čigar fizična in psihična pojavnost je osnovna tema njegovega upodabljanja.

Figuralika z modernističnimi likovnimi inovacijami, ki jo je Franc Vozelj postopoma usvojil na podlagi raznovrstnih vplivov (šolanje in slikarski opusi profesorjev na ljubljanski likovni akademiji, konstelacija likovne umetnosti konec sedemdesetih let preteklega stoletja, nekateri starejši umetniki), v slovenskem slikarstvu okrog leta 1980 ni imela mnogo privržencev. Za aktualno je veljala »nova podoba«, vendar je Vozlja med smermi, ki so se spogledovale s postmodernizmom, zanimala samo oblika novodobnega ekspresionizma, po katerem pa se je lahko ozrl tudi k starejšim tujim in domačim zgledom (npr. Francisu Baconu, Vladimirju Veličkoviću, Mariju Preglju). Lahko bi dejali, da se je Vozelj odločil za likovno pot, ki je bila glede vsebinskega izraza zmernejša, vendar formalno mnogo tehtnejša.

roka - Franc Vozelj
Akademski slikar Franc Vozelj
"Tihožitja so doživljala podoben razvoj kot figuralne kompozicije. Zaznamovana so z vsemi stalnicami Vozljevega likovnega rokopisa. Kaže omeniti prepričljive slikarske poudarke, kolaž, sledove risbe, rahlo stilizacijo in geometrijsko razčlenjevanje ter iskanje skladnosti med motivom in ozadjem, temnejši rob, ki zapira likovni prostor, podrejenost motiva strukturi slikarske ploskve in značilno prelivanje barvnega tkiva, ki ga Vozelj dosega z virtuozno potezo čopiča.
Barva, ki sega od barvne pridušenosti do žarenja, je razpoloženjski in oblikotvorni dejavnik. Tonsko modeliranje sta nadomestila barvna perspektiva in poudarjanje svetlobnih učinkov. Upodobljeni predmeti so se spremenili na barvne lise. Motiv je sestavljen iz mozaičnega prepleta barv, ki jih je Franc Vozelj v sorazmerno širokih nanosih polagal na platno. Igra srebrnkaste in zlate sončne svetlobe tihožitjem nadeva samosvojo razpoloženjsko noto."

Damir Globočnik
© Akademski slikar - Franc Vozelj
slike olje rože slikar slikarstvo platno slika figura grafit tempera